"Håndværker Reglen"

Undtagelse i  ADR 1.1.3.1 (c)


Undtagelse for transport udført i forbindelse med udførelse af arbejde:

Transport fra værksted, lager, leverandør m.m. og frem til forbrugsstedet, der skal ligge eksternt i forhold til virksomhedens hjemadresse, kan udføres uden særlige krav, hvis:

1. Det farlige gods er emballeret i emballager, IBC’s eller storemballager på højst 450 L (vandindhold), og 

2. Den samlede mængde farligt gods ikke overstiger frimængden. Under normale forhold vil frimængden ikke være overskredet. Eksempel: Terpentin 1000 ltr. Saltsyre 333 ltr. Ved tvivl kontakt Borup Kemi.

3. Flasker og beholdere skal være sikkert anbragt på køretøjet og skal være fastgjorte, således de ikke kan vælte, rulle m.m. Flasker såvel som andet gods på køretøjet skal være tilstrækkeligt lastsikret. 

ADR beskriver at transporten skal være en underordnet aktivitet i forhold til deres hovedaktivitet, for at kunne benytte undtagelsen. 

Ved begrebet ”underordnet aktivitet” skal forstås at aktiviteten ikke må være at transportere det farlige gods. Transporten skal som udgangspunkt foregå, med det formål at transportere personalet til eller fra det arbejde der skal udføres. Et eksempel.

1. En maler kører fra virksomheden til arbejdsstedet, medbringende det farlige gods han skal benytte, til at udføre sit arbejde. (han medbringer farligt gods som underordnet aktivitet)

2. Midt på dagen løber han tør for maling, og kører til virksomhedens adresse og henter forsyninger. (nu er transporten hovedaktiviteten – og er altså ikke undtaget).

3. Midt på dagen melder sulten sig, han kører tilbage til virksomheden for at holde frokost. Om eftermiddagen, tager han ekstra materialer med til sit Arbejde. (nu er transport af farligt gods en underordnet aktivitet)

Som det kan læses i ovenstående er grænserne hårfine, man kan nemt komme galt afsted.

 

Yderligere information kan findes på beredskabsstyrelsens hjemmeside:

https://brs.dk/da/virksomhed-institution/transport-af-farligt-gods/erhvervsmassig-transport-af-farligt-gods/undtagelser/transport-til-og-fra-et-arbejdssted/

 

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål kan Borup Kemi kontaktes.

Borup Kemi anvender Firmaet Cantell som ekstern rådgiver. Er spørgsmålet af mere komplekst karakter bør disse kontaktes.

 

Borup Kemi kan ikke gøres juridisk ansvarlig for ovenstående.

For fuldstædig information om gældende regler, henvises der til den gældende udgave af ADR Konventionen, samt gældende danske bekendtgørelser.

 

 

 

Udskriv Email

Hold dig opdateret

Vil du være opdateret med de nyeste tips og tricks? Så like os på Facebook.

Nyhedsbrev